Presentatie

GoldFire, een aan uw noden aangepaste oplossing !

GoldFire werd opgericht in 2004 en is gespecialiseerd in de brandbeveiliging van personen en goederen.

De leiding ervan is in handen van Simon Goldberg, preventieconsulent Veiligheid / Gezondheid niveau 1, belast met de opleiding van de preventieraadgevers niveau 2 en met de hogere brandopleiding A-First - ANPI. Hij wordt bijgestaan door Luc Michelland, ingenieur met een diploma van de Mijnschool te Nancy.

Ons studiebureau voor brandbeveiliging houdt zich bezig met uw risico-analyses en staat u bij tijdens de ganse brandpreventieprocedure (interventiedossier, IUP, evacuatieplannen, opleidingen, enz.).

Wij richten ons niet alleen tot beroepsmensen (preventieraadgevers, architecten, brandweerlieden, …) maar ook tot alle ondernemingen die hun site brandveilig willen maken.

GoldFire is niet alleen een studiebureau maar beschikt ook over verschillende afdelingen die aan uw specifieke behoeften kunnen voldoen.

Logo Evacuatio

Evacuatiepolitiek en opstellen van uw evacuatieplannen.

Logo Goldsign

Standaard of gepersonaliseerde veiligheidssignalisatie.

Logo Firetrust

Bescherming van uw waardevolle goederen.

Onze Strategie

Goldfire streeft ernaar de hoogste risicopreventie te bereiken voor onze klanten en eveneens de wetten en de reglementeringen te eerbiedigen. Als professionals willen wij verder gaan in onze samenwerking met onze klanten. Door onze globale aanpak, rekening houdend met Uw risicobeleid, bieden wij U de meest aangepaste veiligheidsoplossingen aan.

Onze waarden

De missie van GoldFire is het waarborgen van risicopreventie bij zijn klanten door middel van activiteiten, rekening houdend met de fundamentele waarden van het bedrijf: Integriteit, Professionalisme, Service.

De professionele ethiek van GoldFire berust op deze drie sterke waarden.

Contacteer ons

  • Goldfire
    Bollinckxstraat, 241 - 243
    B - 1190 Brussel
    België

  • Tel : +32 (0)2.726.65.00

  • info@goldfire.be

  • BTW : BE 0862.631.490