vraag om een prijsopgave

Brandweerinterventieplan

Codex over het welzijn op het werk betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen Art. 22

Voor wie en waarom ?

De fiche vergemakkelijkt het werk van de hulpdiensten tijdens hun interventie.

Ze groepeert alle informatie nodig voor een snelle en doeltreffende interventie van de hulpdiensten.

Wat omvat het ?

Het interventiedossier groepeert alle volgende informatie :

 • De organisatiebeschrijving van de interne brandbestrijdingsdienst.
 • Het evacuatieplan.
 • De lijst met de op de site beschikbare brandbestrijdingsuitrustingen en hun aanduiding op het plan.
 • De inplanting en het functioneren van de elektrische installaties, de afsluitkranen van de gebruikte vloeistoffen, de ventilatiesystemen en de branddetectiecentrale.

Dit document moet aan de ingang van het gebouw ter beschikking staan van de interventieploegen.

Gebouwen locatie

Gebouwen locatie

Gebouwen descriptie

Gebouwen descriptie

Situatie plan

Situatie plan

Plan van elke verdiepingen

Plan van elke verdiepingen

Intern noodplan

Codex over het welzijn op het werk betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaats Art. 24

Waarvoor dient het ?

Het verstrekt bij interventie de nodige inlichtingen aan de verantwoordelijken.

Vervolgens zorgt het voor de coördinatie tussen de administratieve eenheden (gemeentes, regio's) en de firma.

Het INP is verschillend van het interventieplan in zoverre dat het alle maatregelen en veiligheidsrichtlijnen omvat voor het geheel van potentiële risico's : brand, overstroming, gaslek, lekken van chemische producten, enz.)

Het intern noodplan (of Intern NoodPlan INP) bevat:

schets gebouw

Een volledige beschrijving van het gebouw

schets vel

Actiebladen per risico

schets patronen

Verschillende alarmschema's

schets brandweerwagen

Interventieplannen

schets crisis

De crisisorganisatie

Contacteer ons

 • Goldfire
  Bollinckxstraat, 241 - 243
  B - 1190 Brussel
  België

 • Tel : +32 (0)2.726.65.00

 • info@goldfire.be

 • BTW : BE 0862.631.490